MH Roadstyling B.V., gevestigd aan Havikstraat 9, 6135 ED Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website: https://mhroadstyling.nl/

adres: Havikstraat 9, 6135 ED Sittard

tel.: 046 452 96 27

Joos Mostard is de Functionaris Gegevensbescherming van MH Roadstyling B.V. Hij is te bereiken via joos@mhroadstyling.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MH Roadstyling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld om een online bestelling af te ronden en te verzenden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres
-Locatiegegevens
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-Internetbrowser en apparaat type
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

MH Roadstyling B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om de volgende doelen te kunne verwezenlijken:

-Het afhandelen van uw betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Analyseren van het bezoek op onze site

Delen van persoonsgegevens met derden

MH Roadstyling B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MH Roadstyling B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookieverklaring

MH Roadstyling B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze worden gebruikt om een site zo optimaal mogelijk te laten functioneren. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Denk hierbij aan de stad waarvandaan u onze site bezocht.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MH Roadstyling B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joos@mhroadstyling.nl, t.a.v. Joos Mostard, de Functionaris Gegevensbescherming van MH Roadstyling B.V.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierin ten minste de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart; eventueel kunt u ook de pasfoto zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MH Roadstyling B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MH Roadstyling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Joos Mostard, via joos@mhroadstyling.nl.