Volle kracht vooruit!

Joos1
Datum 21 jan. 2019
Leestijd 2 minuten

”De afgelopen jaren zijn we gezegend met een flinke toename aan opdrachten, een groei van onze klantenportefeuille en een aanzienlijke uitbreiding van ons team. Nu breekt een tijd aan van stabiliseren en investeren in nieuwe technologieën en talentontwikkeling van onze medewerkers.” Joos Mostard, sinds januari officieel mede-eigenaar van MH Roadstyling, blikt vooruit.

”De positieve koers van de afgelopen periode willen we natuurlijk graag aanhouden. De focus ligt, in tegenstelling tot afgelopen jaren, nu echter niet zozeer meer op groei, maar meer nog op het optimaliseren van processen, vernieuwing in technologieën en investeren in onze mensen. Om marktleider van het zuiden van het land en koploper binnen ons vakgebied te blijven, hebben we onszelf enkele ambitieuze doelen gesteld.” In de reclamebranche kun je niet achteroverleunen, want de ontwikkelingen gaan snel en opdrachtgevers zijn gewend dat ze worden verrast. ”Daarom is het van groot belang dat we blijven investeren en vernieuwen. De komst van DOS en Indoor Navigatie zijn hier mooie voorbeelden van. Daarnaast zijn we volop aan de slag met LED-schermen en LCD toepassingen die meer en meer toegepast worden als aanvulling op, of ter vervanging van, reguliere signing.”

Klanten zijn partners in business. ”Door onze jarenlange ervaring hebben we met onze klanten een relatie die wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en een gezamenlijk belang voor het beste resultaat.” Een lange samenwerking staat echter niet automatisch garant voor toekomstige opdrachten. ”We gaan op korte termijn investeren in een nieuwe printtechniek, waardoor we in staat zijn om nog meer unieke en onderscheidende producten te leveren. Hierbij hebben we ook een sterke focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.”

Custom made is geen loze term: de vakspecialisten van MH Roadstyling verrichten maatwerk. ”Maar dat betekent ook dat je de juiste mensen en expertises in huis moet hebben met kennis van de laatste trends en technieken. We zien onze medewerkers daarom echt als ons belangrijkste kapitaal.” Om dit kracht bij te zetten is intern een talent ontwikkelingstraject opgesteld. ”We hebben de afgelopen jaren bewust de focus gehad op het aantrekken van (ervaren) medewerkers met potentie en deze bieden we graag ontwikkelings- en scholingstrajecten op maat aan om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.”

Hoe ziet de nabije toekomst uit? ”De verbouwing van onze locatie in Sittard is in volle gang en deze is naar alle waarschijnlijkheid ruim voor de zomer klaar. Hierdoor beschikken we straks over nog meer werkruimtes waar ons team aan de slag kan en mooie inspiratieruimtes voor onze opdrachtgevers. De komende jaren gaan we volle kracht vooruit!”