CBS

CBS / Heerlen en Den Haag

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Den Haag en Heerlen hebben we vele visuals aangebracht. Een bijzonder project, temeer omdat de beelden niet willekeurig zijn gekozen maar met een bepaalde visie. Aan het woord Thera Burda (Projectmedewerker facilitair bedrijf BFB bij het CBS) over de opdracht, de keuze voor bepaald beeldmateriaal, de samenwerking met MH Roadstyling en het uiteindelijke resultaat.

IMG 0433
IMG 0436
IMG 0405

Waarom is besloten voor het aanbrengen van visuals bij het CBS?

”In 2017 zijn de visie en missie van het CBS herijkt. Het CBS legt de feitelijke basis voor onderzoek, debat en besluitvorming in de samenleving en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. De manier waarop de missie moet worden uitgevoerd en de organisatie die daarvoor nodig is, veranderen. De samenleving wordt complexer en nieuwe vormen van dataverwerking ontwikkelen zich in een rap tempo. De betrouwbaarheid blijft en de maatschappijgerichtheid en innovatie groeien. De veranderende organisatie vraagt ook om een andere fysieke inrichting van de CBS-gebouwen, gebouwen die de missie als het ware uitstralen. Visuals dragen daar sterk aan bij!”

IMG 0481

Tegen welke uitdagingen liepen jullie tijdens het proces aan?

”De grootste uitdaging was het bepalen van de juiste posities in het gebouw en het vinden van de juiste beelden zodat er een consistente lijn ontstond in de fysieke werkomgeving. Bovendien is het bewaken van de bestaande huisstijl een belangrijke taak. Hieraan moeten ook de beelden voldoen. In nauwe samenwerking met onze communicatieafdeling (CCN) is dit uiteindelijk heel goed gelukt. Overall is het geen eenvoudige opgave om merkidentiteit, dus het uitdragen van de visie, missie en kernwaarden te vertalen in beelden waarmee medewerkers zich identificeren.”

IMG 0445

Hoe verliep het proces?

”Door de deskundigheid en de grote hoeveelheid ervaring van de accountmanager van MH Roadstyling waren we goed voorbereid. Er werd vakkundig geadviseerd over materialisatie maar ook over te verwachten problemen. Kleine zaken die in de vestiging Heerlen fout gingen, maar op dezelfde dag nog werden opgelost, konden we in Den Haag voorkomen. Bij het plaatsen van het CBS-logo en de pay off op de beelden in Heerlen ontstond bij ons twijfel over de plek ervan. Toen dit extra werk opleverde voor MH Roadstyling werd hier niet moeilijk over gedaan. Daarnaast was het ook geen probleem dat er door een fout in het materiaal een extra dag moest worden ingepland om deze volledig te vernieuwen.”

IMG 0383

Een project van deze omvang vereist de nodige afstemming en expertise. Hoe verliep de samenwerking met MH Roadstyling?

”Ik heb de samenwerking met alle medewerkers van MH Roadstyling als erg prettig ervaren. Er was meteen een klik met de accountmanager waarmee ik het grootste deel van het project gedaan heb, iets dat ik bij dit soort projecten erg belangrijk vind. Bij vragen was hij altijd bereikbaar en problemen werden snel opgelost. Naast de samenwerking met de accountmanagers en ontwerpers hebben ook de monteurs keurig werk geleverd. Bij onverwachte omstandigheden droegen ook zij bij aan een oplossing.”

IMG 0473

Hoe worden de visuals ontvangen door het publiek?

”Over het algemeen vonden medewerkers de beelden mooi en konden zij zich door middel van deze beelden goed identificeren met hun werk. Door een klein aantal medewerkers werden de beelden in de lifthallen ervaren als overdonderend. Volgens mij is dit meer een gepercipieerde waarde die tijd nodig heeft. Wat de een als overdonderend ervaart, vindt een ander juist spannend!”

Naast de wand visuals hebben wij ook andere uitingen bij het CBS verricht, zoals:

IMG 1904
IMG 0420
IMG 0498
IMG 0378
IMG 0382
IMG 0421
IMG 5925
IMG 0495
IMG 0404
IMG 0436
IMG 0448
IMG 0452
IMG 0466
IMG 0487
IMG 0499
IMG 0418
${humanReadableIndex} / ${formattedLength}

Meer weten?

Wil je meer weten over onze oplossingen voor interieurtoepassingen? Neem direct contact met ons op.